Nagylaki templombúcsú

A romániai Nagylaki Római Katolikus Egyházközség szeretettel hívta meg június 29.-én a szőregi híveket templombúcsújukra, mely Radics Pál, egykori plébános, áldozópap, szentszéki elnök, pápai kamarás születésének 200. évfordulójának emlékmiséje is volt egyben. Radics Pál 1849-től 1852-ig Szőreg plébánosa volt, majd 1852-ben áthelyezték Nagylakra. Nevéhez fűződik a nagylaki katolikus templom felépítése, melyet Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szenteltek fel. Huszonnyolc év után, 1895 szeptember 3.-n bekövetkezett haláláig Szőregen volt ismét plébános, itt helyezték örök nyugalomba is. Felejthetetlen élmény volt a szlovák és magyar nyelven celebrált mise. Köszönet a szervezőknek akik szeretettel fogadták kis csoportunkat és köszönet a nagylaki híveknek akik barátságos mosollyal, hihetetlen vendégszeretettel vártak minket.